Bestuur

Wilt u contact met iemand van het bestuur van C.V. Kirkstroatnarren, zie hieronder de e-mailadressen en/of telefoonnummers van de betreffende bestuursleden:

Voorzitter Hugo Janssen 06-11804749
Secretaris Bram Bolk sec.cvkirkstroatnarren@gmail.com
Penningmeester Wim Wich 06-30365271
Bestuurslid Martijn Hamers 06-51920041
Bestuurslid Rick Tempels 06-13168476
Bestuurslid

Bestuurslid

Bas Welling

Rainer Hopf

06-10591932

+49-15771482318