Historie

Van een cv, die jaarlijks het Kerkstraatbal organiseerde bij Gorissen, ontstaan uit de middenstand van de Gemeente Brunssum, naar de c.s. de Koelköp, waaruit na circa 15 jaar de cv Kirkstroatnarren is ontstaan.

De afsplitsing van de Koelköp is ontstaan omdat sommige leden zonder enig overleg een andere richting in wilden slaan.

Alle leden die toen naar aanleiding daarvan hun lidmaatschap hebben opgezegd zijn door Leo Beerendonk en Rien de Bruijn benaderd met het verzoek of zij gezamenlijk met ons een nieuwe vereniging wilden oprichten.

cv Kirkstroatnarren is het toen geworden met als stamcafe Gorissen, dat was in 1996.

Naast het traditionele “Kerstraatbal” werden tevens vele activiteiten bijgewoond wat heeft geresulteerd in het verzoek van de Karnavalsraad of wij als vereniging lid wilden worden van de Karnavalsraad. Helaas waren er te veel voorwaarden aan verbonden waar wij als vereniging geen gehoor aan konden of wilden geven. De Kirkstroatnarren hadden toen al circa 18 leden en wij genoten veel aanzien in Brunssum.

Het eerste lustrum was aanleiding om de leden te vragen om het Kerkstraatbal in de Brikke Oave te houden. Dat was het begin van een heel mooie traditie, maar ook vanaf de eerste keer tot en met heden een heel groot succes.

Tot op heden heeft het bestuur samen met alle leden elk jaar weer voor een fantastisch Galabal gezorgd, dat elk jaar weer is uitverkocht. Wij kunnen alleen maar hopen dat dit nog jaren zo voort zal duren. Aanvullend op dit fantastische Galabal zijn wij in 2013 tevens begonnen met het organiseren van de Bonte Buutte avonden, wat elk jaar een groot succes is. Op deze avond kunnen onze gasten genieten van geweldige optredens van Buutte uit Limburg en Brabant.